نفسم

         در

              نمی آید

دم

     غنیمت شمری ام

                                را

بازدم

        می شوی؟

/ 10 نظر / 34 بازدید

بسیار زیبا بود استاد عزیز...

شاگرد

اپیکوری!

دم شما گرم

[گل] عالیه

اكرم

علي اي حال با اكسيژن مصنوعي برتون مي گردونيم !

م.

نفس برامد و کام از تو بر نمی آید...

پدیده

دم کرده و کشیده ام دیگر بیا "در دم" تا "بازدمیده" شویم در هم این "دم" شمری را از نفس گرم تو دارم دمت گرم!

...

درست ترین شکل عشق آن است که شما چگونه با یک فرد رفتار میکنید نه اینکه درباره وی چه احساسی دارید "استیو هال"

بارانی مورب در نیمروزی آفتابی هیچ اتفاقی نیفتاده است تنها تو رفته ای اما من قسم میخورم که این باران بارانی معمولی نیست حتما جایی دور دریایی را به باد داده اند.... یونان

انقدر دردم آمد که در "دم" تمام شد... همه ی آنچه که نبود.