عشقم

با تو

شین نداشت

بالا آوردم

/ 4 نظر / 52 بازدید
اکرم

بالا آوردنی ای سر بالا .. اگر فقط شین باشد

shopiter

پروردگار در همه روز نگه دار شما باشد. بینهایت زیبا است نوشته های شما.

shopiter

پروردگار در همه روز نگه دار شما باشد. بینهایت زیبا است نوشته های شما.

چيزي بگوي پيش از آنكه در اشك غرقه شوم چيزي بگوي... هر دريچه نغز بر چشم انداز عقوبتي مي گشايد . عشق رطوبت چندش انگيز پلشتي است و آسمان سر پناهي ، تا به خاك بنشيني و بر سرنوشت خويش گريه ساز كني !!! آه ،پيش از آنكه در اشك غرقه شوم چيزي بگوي هر چه باشد ...