از

   اخم های توست

                          که

                              سد کرج

                                         نم

                                               پس نمی دهد؟

/ 0 نظر / 59 بازدید