هشتِ

         ابرویت

هفتِ

        یقه ام

                  را

                        می گیرد

                                     هنوز...

/ 13 نظر / 43 بازدید
نمایش نظرات قبلی

و من حوالی میدان ولی عصر تو را می جویم هنوز...

...

روزهایی که منتظر تلفن تو بودم خیلی بلند بودند هیچ وقت در پاییز روزهایی به این بلندی ندیده بودم....

...

رفتم تو سرچ گوگل تایپ کردم “زن چه میخواهد؟” گوگل بعد از ۲۰ دقیقه پاسخ داد “ما همچنان در حال جستجو ایم !”

رنجبر

عشق خود شناسی می گویند: گل رز باید از نو متولد شود چون زیبایی اش انسان را فریب میدهد... گل رز علاوه بر اینکه زیبا ست ولی در کنار آن خار تیزی هم(رنج)دارد و همچنین هنگامیکه خوب به آن نگاه کنید پیچیده و تو درتو است که تمام اینها ظاهری و توهمی هستند.اما فرد برای اینکه درگیر این توهمات نشود، هر لحظه باید متولد شود (خودشناسی)تا اجاره ندهد که برگهایش خزان زده شوند... در عشق مالکیت وجود دارد. و مالکیت برابر است با کالبد فیزیکی، در نیتیجه فرد درگیر شکل(تجلی)خواهد شد...عشق محور خود شناسی نیست، معرفت محور خودشناسی ست معرفت تجلی بیرونی ندارد چون شخص از درون رشد (استحاله)می کند... اما درعشق فضای تعادل وجود ندارد چون بازتاب بیرونی دارد.هم چنانکه "هشتِ ابرویت هفتِ یقه ام را می گیرد هنوز..."

در هر شکن زلف گره گیر تو دامیست این سلسله یک حلقهٔ بیکار ندارد

پدیده

باورم نمی شود اما ... هنوز می توانم که بگویم هشت ابرویم فدای هفت یقه ات ...

پدیده

هشت ابروهایم را هفت می کنم اما نمی دانم به عمق هفتت رسیده ام یا نه؟

بی گل

خبر خوبیست... گویا هشتم از گروی نه آزاد شده ...

سلام

پرواز را به خاطر بسپار پرنده ، مردنیست !!

پدیده

ابرو را کمان کرده ام اما تیری ندارم که بر تو کارگر شود یقه گرد بپوش شاید این بار این دو دایره بر هم نشست و قل خورد. هشت/ ابرو/ هفت/ یقه/ تیر/ کمان/ ... کدامیک به اندازه چرخیدن چرخ زندگی زیباست؟