مواد اولیه داروها

                     چینی

                             شده اند

یا

   من

        شکستنی؟

چیزی

        خوابم

                 نمی کند...

/ 4 نظر / 53 بازدید

بنظرشماشکستنی شدید!

مهدی

به سراغ من اگر می آئید نرم و آهسته بیایید مبادا ترکی بردارد چینی نازک تنهایی من

مهدی

به سراغ من اگر می آئید نرم و آهسته بیایید مبادا ترکی بردارد چینی نازک تنهایی من

رفعت

سلام ودرود بی پایان خیلی کم پیش میاد حرفهای نگفته ام را کسی بازگوید با خواندن سروده زیباتون ..... روز و روزگاری خوش برایتان آرزومندم