روزی

       من هم تمام می شوم

مثل شارژ همراهت

وقتی

       دنبال پریز می گردی

/ 0 نظر / 78 بازدید