میان ماندن و رفتن اثر Anja-Bührer                                  پارادوکس زندگی ایرانی

   جوانتر برای مردنم

                       و پیرتر برای زندگی

 

   زودی که بروی

                   و

                       دیری که بمانی....

/ 14 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی
@

آنگاه که خورشید بر شانه افق آرمیده است و آسمان طیفی از گرم ترین رنگهاست؛ مرا به نظاره بنشین فرقی نمی کند گاه آمدن باشد یا رفتن!!!!!

فکر کنم این مساله ی همه ی قرون و همه ی فرهنگ هاست. شکسپیر : " بودن یا نبودن ... مساله این است .

ایکاش تقدیرمان نبودن نبود. حال که نیستی و نیستم !! با عبور ثانیه ها از نبودنت میلرزم.

اینهم پارادوکسی از زندگی دور از وطن...انتخاب رفتن در44 سالگی..

مهتاب

چقدر تلخ و چقدر حیف

راز

ایرانیم....اما میمانم تا آغاز رفتن ...و میروم از ابتدای آمدن....تا بمانم در لحظه لحظه ی بودن! چه رویایی است که با تو بروم و چه زیباست این حقیقت که تو میمانی! ای زندگی....!

مهتاب

Like!

مهتاب

Like!

مهتاب

Like!

آنی دالتون

فکر کنم باید به منبع الهام مطلبت اشاره می کردیا.