عبور از 

       "همت" 

                  بودم

با تو

      کوچه پس کوچه های 

                                   تهرانم

/ 0 نظر / 79 بازدید