شب من است انگار

                          این

                                شب

                                        "چله"

عاقل که بودم

                  شبی

                           به نامم نبود...!

/ 8 نظر / 54 بازدید
مهدی

عالــــــــــــــی بود استاد ....

مهدی

از دی 82 تا به امروز دی 92 ده سالگیت مبارک جرس

اکرم

سلام قول من رب الرحیم به قول صالح علا (ای خورشید جان امان از این بی تو گذشتن ها)

زیبا بود استاد فرهیخته و بزرگوار......

انسانها افریده شده اند که به آنها عشق ورزیده شود ؛ و اشیاﺀ ساخته شده اند که مورد استفاده قرار بگیرند ؛ دلیل آشفتگی دنیا این است که : به اشـــــیاﺀ عشق ورزیده میشود و انســـــانها مورد استفاده قرار می گیرند

...

سر مي روم از خويش از گوشه گوشه فرو مي ريزم و عطر تو رسوايم مي كند

وقتي آدم عاقل ميشه بهش ميگن چل.

م.م

همیشه خوانده ام وهمیشه می پسندم این به دال نوشته هایتان را.....