بیهوده

          تر

               می شوم

وقتی

        با

           "عشق

                     بازی"

                             می کنی

در خیالم..!

 

/ 12 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اکرم

خم شدی و جام گشتی باده گلفام گشتی ریختی ناگه به یک آن خویشتن را در گلویم

سارا

عشق کار نازکان نرم نیست عشق کار پهلوان است ای پسر

اکرم

خم شدی و جام گشتی باده گلفام گشتی ریخی ناگه به یک آن خویشتن را در گلویم

کاوسی فر

سلام استاد. سال نوتون مبارکا باشه [گل] چه خبرا؟ای بابا استاد آرزو به دلم گذاشتید که جواب کامنتم رو بیشتر از یه نقطه و در حد یه جمله ببینمم ها

روشن

خوش به حالتون با این قلم زیبا. سال نو مبارک

@

می ده گزافه ساقیا, تا کم شود خوف و رجا گردن بزن اندیشه را , ما از کجا او از کجا نانم مده, آبم مده, آسایش و خوابم مده ای تشنگی عشق تو, صد همچو ما را خونبها جمله خیالات جهان, پیش خیال تو دوان مانند آهن پاره ها در جذبه آهن ربا

لیلی

گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود

چه گزافه تو را راست میپنداشتم چه بیهوده خیالات عشق بازی با خوابهای تو

بی بی گل

عقل بیهوده سر طرح معما دارد بازی عشق مگر شاید و اما دارد؟ در خیال آمدی و آینه ی قلب شکست خون دل خوردن ما وای تماشا دارد...

باران.

@@@@@@@