فراموش

         مانده ای 

در دستانم

همین است

که هی خواب می روند...!

/ 1 نظر / 48 بازدید

.................. زیبا بود.