از قند لبان

              توست

                        انگار

                               این همه

                                           شعبه ی

                                                      شیرین عسل

                                                                        در شهرم!

/ 0 نظر / 53 بازدید