نامه هایت را

                 میل کن

مثل شام هر شبم

یادت باشد

اما

ماه هاست

               دریغ می خورم!

/ 2 نظر / 51 بازدید

دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند................ ممنون استاد جذاب بود و زیبا....