بزن !

سرم را

          زیر برف نمی کنم

کبک را

از هر طرف که بخوانی

کبک است...!

/ 1 نظر / 50 بازدید

می زند و درد دارد..... دردی که از هر طرفش بخوانی باز هم درد است................. زیبا بود استاد.ممنون.