من

    گلیمم را

               از آب 

                       می کشم

تو ...

      فرش روزگارت

                        کرمان!

/ 1 نظر / 98 بازدید
علیرضا

آنقدر قشنگ بود که نمی توان وصفش کرد