غرغره  غرغره

شراب چشمهایت را

                          قرقره می کنم

تا بند دلم

             پاره

                   نشود

/ 9 نظر / 42 بازدید

ای دل پاره پاره ام , دیدن اوست چاره ام اوست پناه و یاورم, تکیه بر این جهان مکن

علی شیروی

بند دلم پاره شد! عشق های بی گیره، خاکمال شدند ...

عاصفعلی

مخلص

جودی

بابا لنگ دراز عزیزم تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی و دوستت بدارم! وقتی میفهمی و میرانی ام چیزی درون دلم فرو میریزد ... چیزی شبیه غرور! ... بابا لنگ دراز عزیزم لطفا گاهی خودت را به نفهمیدن بزن و بگذار دوستت بدارم ... بعد از تو هیچکس الفبای روح و خطوط قلبم را نخواهد خواند ...! بابا لنگ درازِ من همین که هستی دوستت دارم ... حتی سایه ات را که هرگز به آن نمیرسم ...!

باران.

ساقیا بده جامی زان شراب روحانی تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی

این همه ایجاز و ایهام در کلام شما واقعا بینظیر و تحسین برانگیز است....ممنون برای این شعرهای جذاب استاد...

...

چشمانی كو كه تو را ببينم دهانی كه تو را بخوانم گوشی كه تو را بشنوم بارانم می بارم كورمال، كورمال در كنارت.

اکرم

دنیا رو جویدیم به مرز رسیدیم بگو چی دیدیم؟ جز عشق چیزی ندیدیم چه حالی به عاشق دست میده که برای معشوقش چنان می سراید که دل آب میشود مسئله ایست برای من مجهول مثل اشعار رهی ووحشی بافقی و شهریار و بی دل و ...عشق من البته گونه ای دیگر است مثلا دست سمت چپم از لمس کردن دست راستم لذت میبرد ! یااینکه روزی بخواهم از فرط دوست داشتن کره زمین را قورت دهم با تمامی افریدگانش! تمامی ادم ها شراب چشم دارند ندیده ,شما نیز دارید از فرط دوست داشتن دستتان را محکم می فشارم

زندگی عشقی پر مخاطره است...گاه بايد قمارش کرد....(مادر ترزا)