دلم را

        شور 

                نینداز

شیرین

         کجا

                ترشی

                          می انداخت؟

/ 0 نظر / 78 بازدید