ارز

    روزی

            ارزان

                    خواهد شد

من و تو

            آیا

                دوباره

                        گران

                               می شویم؟

انگار

      دیگر

              نمی"ارز"یم

/ 10 نظر / 51 بازدید

بسیار عالی بود استاد گرامی...و البته تلخ مثل این روزها......

ستایش

وقتی که ارزش با ارز سنجیده می شود من دوست دارم هیچ وقت نیرزم و نیازارم

به هرچه دست میزنی یا گنج میشه یا جنگ سرت رو برای من گران نکن اگه قلبتو ارزون باختی

@original

و زمانی شده است که به غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست!!!!!

پدیده

این روزها همه جیبهایشان پر از پول خرد است به زیاد و ارزان خریدن عادت کرده اند کسی را جرات زر دادن نیست کاش دست فروشها مغازه دار بودند آن وقت شاید کم و گران می خریدیم وآن وقت حتما همه گرانقدرتر قدرشناس تر و با دوام تر بودیم!

سلام استاد چرا دیگه آپ نمی کنید؟[ناراحت]

گرآن نشویم به ارزنی نمی ارزیم

آنچه می ارزید چه بود که آنچه دیگر نمی ارزد باشد ارزها و ارزش ها را نخواستیم و بخشیدیم باشد ارزانی انکه می خواهد و می تواند

حامی

زیبا بود درحد وحشتناک!