سیزده

         به در

                 بگوییم

                           که دیوار

                                       بشنود

نحسی

           رها

                   نمی کند

                                 عمر نرفته را!

/ 2 نظر / 52 بازدید

[گل]

علی شیروی

سیزده شد و ما گره نزدیم ... سبزه خشکید و عشق ما پژمرد ... به یادتان هستیم ... همواره ..