تفریق

من ها

           که

                 می شویم

                                منها می شوم

تن ها

          که

                می شویم

                               تنهاتر!

/ 4 نظر / 50 بازدید

تلخ و بسیار زیبا بود استاد..........

چیزهایی هست خیلی بدتر از تنهایی. اما سالها طول میکشد تا این را بفهمی وقتی هم که آخر سر میفهمی اش، دیگر خیلی دیر شده. و هیچ چیز بدتر از خیلی دیر نیست...! چارلز بوکفسکی

به خاطر همه ی نوشته های زیبایتان از شما سپاسگزارم استاد..... برای کلمه کلمه ای که با هوشیاری ، خلاقیت و زیبایی کنار هم می نشانید.... و هزاران بار ممنون برای آنکه که آنها را اینجا به اشتراک می گذارید تا شاگرد کوچکی مثل من بتواند آنها را بخواند ، حظ ببرد و بیاموزد... موفق و سرفراز باشید مثل همیشه .

که از تن/ها بلا خیزد......... این بازی هوشمندانه و خلاق تان با کلمات بسیار جذاب است استاد ممنون.....