قند دلم را

آب کن

بندش را

هستند

          پاره

                 کنند...!

/ 3 نظر / 52 بازدید

بسیار زیبا می نویسید استاد گرانقدر،... امیدورام هرگز بند دل بزرگ و مهربان تان پاره نشود......

بسیار زیبا بود....ممنون استاد خوب....

آویشن

زیبا