وزوز

     موهایت

                 در گوشم صدا می کند

و خس خش

                سینه ام

                           در قدمهات!

پیر شده ام

                انگار

                        به پایت

نمی رسم...

/ 17 نظر / 48 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مجتبی

هنوز اما صدای پاهای تو " نیستم"...

...

من پیر سال و ماه نیم یار بی وفاست بر من چو عمر می گذرد پیر از آن شدم

@

اگر دست یاریگر و شانه ای حمایت کننده باشد پا کنار کشیدن ممکن نیست.

بی گل

باید کوتاه آمد ، همین ! آن گاه همیشه می رسی... موهایم را کوتاه می کنم و قدم هایم را قدم نیز کوتاه است تو هم کوتاه بیا گاهی ....

@

مرزهایت را که میگشایی اولش رنج است ولی هر آن وسعتت بیشتر و بیشتر میشود تا جائیکه دیگری دیگر برایت قله ای نیست که باید فتح شود که انسانی است که بیشترش دوست میداری.

ژیری زودرس ثمره زندگی در کشوری که جوان بودن خود جرم بزرگیست چه رسد به جوانی کردن.

مدنی

هر نظرم که بگذرد جلوه ی رویش از نظر بار دگر نکوترش بینم از آنچه دیده ام

...

نخورده باده چه داند که مست یعنی چه ندیدیه روز جزا چه داند حساب یعنی چه گذشت عمر و ندیدیم آن چه می جستیم و تنها فهمیده ایم که اضطراب یعنی چه درست نیست بگویم چه حالتی دارم ببین مرا که بدانی خراب یعنی چه

هیدا

از ترکیب "خس خش"‌بسیار لذت بردم.

هستی

وب جالبی داری،موفق باشی