اسفندی دیگر

                  دود

                        می کنیم

                                      برای

                                                روزگار چشم خورده

                                                                         و

                                                                          زخم خاطره های دور

                         

                                                                   

/ 3 نظر / 50 بازدید

زخم خاطره های دور! سال نو مبارک

اکرم

خاطره هایی که داغی و تازگی خود را حفظ می کنند نه فراموش می شوند و نه سرد . لحظه های زندگی بر شما استاد دوست داشتنی و خانواده گرام نیک اختر ومبارک همچنین دوستان مجازی.

یاس

مناسبتها تنها بهانه ای است تا بهترین ها را یاد کنیم سال نو مبارک