هرم مازلو

              بر اهرام ثلاثه

                                پیروز شد

/ 17 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی

يک شب به مهربانی عشق از درم درآ کای نازنين! برهنه سراپا ببينمت امروز روز والنتين است و من به ياد دختران و پسران عاشقی افتاده ام که به به علت سونامی جان باختند...به ياد پيرمردخدمتکار جذامخانه ی تبريز افتاده ام که عمريست بی مزد و منت عاشقانه خدمت می کند و هنوز نمی خواهد کسی او را بشناسد..به ياد پدر بزرگی افتا ده ام که وقتی مادر بزرگ به سفره می رود مثل کفتری که جوجه هايش را زده اند آنقدر وسط اتاق راه می رود تا مادر بزرگ برگردد...او عشق را چنان آموخته است که جاودانگی را برايش معنا کند نه چون ما که با يک smsعاشق می شويم و باsms ديگری بيزار...به ياد دوستان کوچک سرطانيم افتاده ام که عشق بدون شرط را در حضور آنان تجربه کرده ام...به ياد مادر ترزا افتاده ام که اگر عشق برايم مسمايی يافته است از اوست... خدايا چنانم کن که دوست بدارم بيش از آنکه بخواهم دوستم بدارند... (مادر ترزا)

يک شب به مهربانی عشق از درم درآ کای نازنين! برهنه سراپا ببينمت امروز روز والنتين است و من به ياد دختران و پسران عاشقی افتاده ام که به به علت سونامی جان باختند...به ياد پيرمردخدمتکار جذامخانه ی تبريز افتاده ام که عمريست بی مزد و منت عاشقانه خدمت می کند و هنوز نمی خواهد کسی او را بشناسد..به ياد پدر بزرگی افتا ده ام که وقتی مادر بزرگ به سفره می رود مثل کفتری که جوجه هايش را زده اند آنقدر وسط اتاق راه می رود تا مادر بزرگ برگردد...او عشق را چنان آموخته است که جاودانگی را برايش معنا کند نه چون ما که با يک smsعاشق می شويم و باsms ديگری بيزار...به ياد دوستان کوچک سرطانيم افتاده ام که عشق بدون شرط را در حضور آنان تجربه کرده ام...به ياد مادر ترزا افتاده ام که اگر عشق برايم مسمايی يافته است از اوست... خدايا چنانم کن که دوست بدارم بيش از آنکه بخواهم دوستم بدارند... (مادر ترزا) به نقل از شما[چشمک]

No comment![چشمک]

باران.

تحمل ما شاید به محک امتحان گذاشته شده. ما میتوانیم یک شبه ره صد ساله یک قهرمان ملی را برویم یا نتیجه خون و رنج دیگران را به نفع خود مصادره کنیم و یا مثل یک چریک محاصره و ستانده شویم و یا بدون اینکه سیر عشقمان را بوسیده باشیم خبر رفتن ناگهانیش را بشنویم و زنده بمانیم. در این نقطه ای که ایستاده ایم همه چیز امکان پذیر است.

Hi dear Dr how are you? hope everyting is fine with you [گل]

ایکاش مادر ترزا و یا سلطانی صاحبقران جادوی استادی میشد از عشق برای ما که در کشاکش غروریم با او. آرزوی مهربانی دارم برای همه مان در این مهرگانی که گذشت[گل]

سلام دوست عزیز فرشید هستم پیشنهاد یه بیزینس نون و آبدار واستون داشتم حتما یه سری به وبلاگم بزنید مطمئن باشید هیچ کلکی در کار نیست و ضرری نمی کنید به قول معروف امتحانش مجانیه منتظرتون هستم فعلا [گل]

سلام دوست عزیز فرشید هستم پیشنهاد یه بیزینس نون و آبدار واستون داشتم حتما یه سری به وبلاگم بزنید مطمئن باشید هیچ کلکی در کار نیست و ضرری نمی کنید به قول معروف امتحانش مجانیه منتظرتون هستم فعلا [گل]

نسیم

استاد آپ شوید لطفا.ما منتظریم[چشمک]

زینب

اما افسوس که این نردبان هم برا ی بالا رفتن باید روی گرده ضعیفانی قرار بگیرد که با هزار ان امید و آرزو اهرام ثلاثه را به زیر کشیدند....