چهل ستون

نصفش 

در آب است

من بی ستون ...

همه ام

در هوا!

/ 3 نظر / 76 بازدید
...

زیبا بود . سپاس

...

زیبا بود . سپاس