ارز

    بالا می رود

"انس"

        پایین...!

                   عرضی هست؟

/ 4 نظر / 45 بازدید

زیبا بود و تلخ...ممنون استاد...

ارز هم پایین آمد... عرضی نیست!

به نسبت ارز روزی که مرقوم نمودید پایینه ... قاعده بازیش همینه... اختلاط مزاج شده بود

There is a crack in everything. That's how the light gets in Leonard Cohen