هيچ‌گاه گذ‌شته کسی را از او طلب نکنيد .اين‌ سخن شايد انسانی ترين گفته ی بودا باشد. مايستر اکهارت عارف آلمانی اساس سلوک عارفانه را ساکت زيستن و ‌در بی زمان گذراندن می دانست. مولانا گذشته و آينده را پرده و حجاب خداوند می انگاشت.   حلاج از توبه کردن، توبه کرده بود! چون توبه او را به گذشته می کشاند. 

 گر پشيماني بر او عيبي كند            اول آتش در پشيماني زند

  مردان و زنان فراوانی با خيال گذشته ی يکديگر ، آزار می برند و آزار می دهند. بهانه در آغاز اين است: گذشته ، در شناخت روانشناسانه ی امروز کمک می کند.کانت چه خوش می گفت که می پنداشتيم روان شناسی ما را بهم نزديک کند، اما چقدر دو‌رمان کرد!  هيچ گاه گذشته کسی را از او طلب نکنيد...

ساقيا چون مست گشتي خويش را بر من بزن              ذكر فردا نسيه باشد نسيه را گردن بزن!

 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱:۳٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٢
تگ ها :