خوبرويان جفا  پيشه  وفا نيز  کـنند

به کسان درد فرستند و دوا نيز کنند

پادشاهان ملاحت چو به نخجير روند

صيد را پای ببندند و رها نيز کنند..

نظری کن به من خسته که ارباب کرم

به ضعيفان ،نظر از بهر خدا نيز کنند

عاشقان را ز بر خويش مران تا بر تو

سر وزر هر دو فشانند و دعا نيز کنند

گر کند ميل به خوبان دل من عيب مکن

کين گناهيست که در شهر شما نيز کنند

تو خطائی بچه ای ! از تو خطا نيست عجب

کانکه از اهل صوابند ؛ خطا  نيز کـنند

بو سه ای زان دهن تنگ بده يا بفروش

کين متاعيست که بخشند و بها نيز کنند!!....

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ مهر ۱۳۸٤
تگ ها :