هرگز وجود حاضر غايب شنيده ای؟

من در ميان جمع و دلم جای ديگرست!!!

آبراهام مزلو روانشناس شهير معاصر چند ويژگی برای خود شکوفايی انسانها برشمرده است که يکی از مهمترين آنها احساس نياز شديد به خلوت و تنهايی است...من هميشه با خودم فکر می کنم که اين نياز ،معيار اصيلی است که می توان بر اساس آن آدميان را سنجيد و نسبت خود را با ديگران دريافت...تجربه زندگی به من آموخته است با کسی که از تنهايی می گريزد چندان نمی توانم ژرفناکی های زندگی را تجربه کنم...بعضی وفتها احساس می کنم اسباب و ادوات دنيای جديد به طرز غريبی مرا و البته همه ی آدميان معاصرم را در دسترس قرار داده است...مجبورم هميشه به موبايلم ،به ميل باکسم و به هر جايی که می توان نشانی از من پيدا کرد متوجه باشم تا مبادا کسی حرفی يا خبری داشته باشد و من در فرصت متعارف پاسخ او را ندهم...بعضی وقتها که از سحرگاه تا شام به کوه می روم يا جايی هستم که موبایلم آنتن نمی دهد بلافاصله پس از آنتن دهی سيل پيامها ی کوتاه را می بينم که احيانا محتوای گله مندانه ای دارد...

يکی از عميقترين موضوعات اگزيستانسياليسم  مساله ی (حضور) است...دو نوع رابطه می توان با ديگران برقرار کرد ،رابطه من - آن و رابطه من- تو...در اولی رابطه در غياب شکل می گيرد و دومی رابطه ای سرشار از حضور دارد...

کسان زيادی را می شناسم که مدتها رابطه ای عاطفی را پی گرفته اند و آب و دانه داده اند ولی در دام سوء تفاهم sms يا ابزارهای تماس اينترنت افتاده اند و بر زمين ضميرشان بذر کينه پاشيده اند... sms اصلا بستر مناسبی برای سخنان جدی نيست...از آنرو که هميشه رابطه من- تو را به رابطه من - آن  بدل می کند...چند روز قبل دوستی با من در مورد رابطه عاطفی اش سخن می گفت...بعد از همدلی و همسخنی از پيشم رفت و تا ديروز از او خبری نداشتم ...ديروز که او را ديدم گفت که سخنان من گره از کار فروبسته ی او نگشاده است و او رابطه چندين ساله با دوستش را به پايان رسانده است...وقتی از او چونی ماجرا را پرسيدم با کمال تعجب شنيدم که به sms ای بسنده کرده است...

هايدگر فيلسوف وجودی آلمانی، سيم تلفنش را قطع کرده بود تا حضورش مخدوش نشود...و ما، تماس غايبانه و مکتوب از طريق اينترنت و  موبایل را محرم  عميقترين احساساتمان کرده ايم...

تو که يک گوشه ی چشمت غم عالم ببرد

حيف باشد که تو باشی و  مرا غم ببرد...!

 

  

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٤
تگ ها :