به کجا می روی ای تازه تر ازصبح بهاران

باش تا با تو بهار آيد و صبح آيد و باران

سالها قبل استاد دانشگاهی در مشهد به همراه همسر خود جوانک سرگردانی را زير بال و پر خود می گيرند.. او را فرهنگ و محبت و دانش می دهند و چون فرزندی، سامان می بخشند...جوانک در پاسخ،روزی به آنها حمله ور می شود تا خانه ی آنها را غارت کند...در اين ميان همسر استاد مجروح می شود و چندی بعد در بيمارستان فوت ميکند...

استاد اما در دادگاه جوانک را می بخشد...

شايد از زمانی که اين خبر را در روزنامه ايران خواندم ۵سال می گذرد... اما هميشه رفتار بی دريغ اين استاد(که نميشناسمش) برايم معنا دار بوده است...

انسانهای بزرگ هميشه اهل رفتارهای يک طرفه بوده اند ...

اگر به کسی که تو را سيراب کرده است جرعه ای آب بنوشانی هنر نکرده ای،مهم آنجاست که بدی را با نيکی پاسخ دهی....                                   (گاندی)

 

 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ اسفند ۱۳۸۳
تگ ها :