شيرينی لبان تو فرهادی آورد
دلخواهی آنقدر که غمت شادی آورد

مقبول باد عذر کمندافکنان عشق
چشم غزال رغبت صیادی آورد

دیروز بیست ونه ساله شدم...
احترام می گذارم به همه ی کسانی که در راه حقیقت،معنویت،وطن و مبارزه با خود کامگی و استبداد جان باختند و به سن من نرسیدند.
یاد خسرو گلسرخی را گرامی می دارم که فردای بیست و نهمین سالگرد تولدش ــ درست در موقعیت زمانی امروز من! ــاعدام شد.
دیروز سالگرد تولد ارنستو چه گوارا پزشک مبارز آرژانتینی هم بود...!
انسانهایی هستند که فارغ از گرایشها و تخیلات اید ئولوژیکشان سمبل آزادی طلبی و عدالت جویی شمرده می شوند.اینان آنچنان عظیمند که آدمی دلش می خواهد به هر وسیله ای به آنان تشبه کند. حتی با سن و تاریخ تولدش!!

...و ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را
...هنوز را...


  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۳
تگ ها :