گفتی شکار گيرم رفتی شکار گشتی

گفتی قرار گيرم خود بی قرار گشتی

جرج استاينر معتقد است بزرگترين آلودگی دنيای مدرن سر و صدا و عدم امکان مواجهه با فضاهای ساکت است.ياسپرس سکوت را بستر زيست وجودی می داند...

اين بار منهم مرغ می آيم به بامت

(بگشای دام گيسوان و در کمين باش)

می آيم و لخت دلم را می گذارم کنج دامت!!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۳
تگ ها :