می خواستم به زور دوستت داشته باشم

می خواستی به زور دوستم داشته باشی

می خواستم به زور دوستم داشته باشی

می خواستی به زور دوستت داشته باشم

                    مثل مزد نگهبان دستشویی پارک هنرمندان

                                         که اگر نمی گرفت

                                                            ...هم می گرفت

                                                                     p→p~

                                                               p

                                       (پارک هنرمندان- مرداد 89)

                                                                                         

ارسطو خیال می کرد   p→~p و p→p~بیانگر بک تناقض است اما منطق جدید نشان داد که ارسطو اشتباه کرده و این عبارت معادل برقراری تالی است. 

 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها :