رازی که دوش گفتی بااين وآن نگويم

بااين و آن که هرگز، با آسمان نگويم!

در فلسفه چينی آمده است آدمی توان دو نوع خلق دارد

 يکی خلق ابزار و‌ هنر

ديگری خلق دوباره خودش .

اين دومی اساس انسانيت است

بند بر پای تحمل نکند پس چه کند ؟

انگبینست که در وی مگسی افتادست 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٢
تگ ها :