اثر ایدین آغداشلو١. کهریزک که می گفتند، انگار ترا از این جهان کوچ می دادند تا تکه ای از بهشت...مادر بزرگان عاشق لبخند بر لبان ماسیده ای که مجال می دادند تا تو بی دریغی را تجربه کنی...پدر بزرگ هایی که بال بال می زدند تا کسی از دور دست خانه هایشان حالشان را بپرسد و بگوید که در ِ زیر زمین قفل است و سقف خانه هم چکه نمی کند!...معلولان مهربانی که همچنان دنبال علتشان می گشتند!...نام کهریزک را که می شنیدی به یاد قبض عید قربان می افتادی بر تاقچه ی خانه...کسی خواسته بود گوسفندی سر بریده نبیند و فتوایی را بهانه کرده بود تا خونبهای گوسفند را به کهریزک بدهد...کهریزک نماد تکثیر عشق بود...بهادر زاده گروه بانوان نیکوکار را از دو نفر به دو هزار نفر رسانده بود تا من و تو بدانیم محبت نامشروط و بی حساب و کتاب یعنی چه...

2. بازداشتگاه کهریزک تعطیل شد... 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
تگ ها :