توماس هابز دز کتاب بختيار و معروفش نوشته است:ميدانيد چرا حقايق رياضی قابل انکار نيستند؟به دليل اينکه هيچ حقيقت رياضی نيست که کسی را يک قدرت سياسی داده باشد،يا کسی را از قدرت سياسی خودش فرو انداخته باشد وگرنه اگر حقايق رياضی هم می توانستند به کسی قدرت سياسی بدهند، يا قدرت کسی را بگيرند آن وقت می ديديد که در حقايق رياضی هم کلی اختلاف پيش می آمدو کسانی ميگفتند دو به علاوه دو پنج می شود نه چهار. يا اگر هم نمی توانستند بگويند دو به علاو ه دو پنج يا سه ميشود ، دستور می دادند کتابهايی که در آن نوشته شده دو به علاوه دو ميشود چهار رابسوزانند...!

   ياد باد آنکه مهم رسم جفا ياد نداشت

                  خبر از قيمت هر بوسه که می داد نداشت!!

 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٢
تگ ها :