١. در متن اخیرم نوشته بودم که از میان همه ی پرندگان کودکی ام  دلخوشم که پشه و کلاغ همچنان بر سرمان پرواز می کنند...امروز گزارشی در گاردین خواندم که زهی خیال باطل...

٢. گزارش چنین است:

polluted air

Exodus of the resilient black crow follows flight of other wildlife from Iranian capital

Tehran's notoriously bad air pollution has long been a health hazard for its 12 million people, but now the toxic mix of fumes has sent a different set of residents fleeing – the city's black crows.

Environmentalists say the hitherto pollution-resistant population of crows have fled in large numbers in recent days after air quality reached crisis levels. Unregulated urban development has also destroyed the birds' habitats.

The crow exodus occurred less than three weeks after high levels of carbon monoxide and other gases in the air drove off other species of bird, including nightingales and pigeon

اثرJacksonville      

٣. گاردین می نویسد:"آلودگی هوای تهران علاوه بر آنکه سلامتی ۱۲ میلیون ساکن این شهر را به خطر انداخته است به دلیل ترکیبات گازهای سمی گروهی دیگر از ساکنان این شهر را هم فراری داده است: کلاغ های سیاه". کارشناسان محیط زیست معتقدند پس از آنکه هوای تهران به نقطه بحرانی رسید طی روزهای اخیر جمعیت کلاغ ها که تاکنون در برابر آلودگی مقاومت کرده بودند در دسته های بزرگ از این شهر فراری شدند.

۴.پس چه داند پشه ذوق بادها؟

                                                                                                            

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧
تگ ها :