اثر شهراد ملک فاضلیما کمترین را داریم اما بیشترین را می بخشیم...منطق این سخن ممکن است سست جلوه کند...اما منطق عشق همین است...(مادر ترزا)

١. یکی از مهمترین مسائل فلسفه اخلاق، نامشروط  بون پاره ای از افعال اخلاقی ست...جهان جدید در نظر من به شدت محتاج به این نامشروط هاست...مثلا اینکه آیا احترام اصیل ،مشروط به احترام طرف مقابل است یا در هر صورت حتی در قبال بی احترامی دیگری باید به او احترام گذاشت...رویکرد مشروط به احترام  رویکردی بازاری و محاسبه گرانه است و نگاه نامشروط  نگاهی اصیل و اخلاقی محسوب می شود...

٢. در جهان که می گردی...بزرگ که می شوی...خلوتهای عاشقانه را که تجربه می کنی...سخن عشق و از جان گذشتن و وفاداری و فداکاری که می شنوی...باز گویی در جانت کسی نهیب می زند که آدمیان خودخواه تر از آنند که برای تو کاری کنند...ا زیباترین و سوزناکترین روابط عاشقانه را که شرحه شرحه کنی در می یابی که هر حالتی که میان عاشقان می رود به قیدی مشروط بسته است...اما آنچه در جهان ما همچنان عشق نامشروط را به زنان و مردان و پسران و دخترانمان یاد می دهد عشق مادرانه است...بر آشفته اش می کنی...آزارش می دهی...اهانتش روا می داری...اما او همچنان عشق می ورزد ...چنان که گویی وظیفه اش است...

٣. هر سال در این روز به یاد مادران آسمان می افتم...به یاد مادر ترزا که مساله ی شر را عقده گشود!!...به یاد مادرم که پرسابقه ترین معلم اول دبستان-قریب به نیم قرن تدریس- در این دیار محسوب می شود و هر روز مهربانیش برایم اسطوری تر می شود...به یاد کهریزک و بهادری نژاد...به یاد علی اصغر و پروانه وثوق...به یاد مادران اشک در چشم کودکان سرطانی...

روز مادر مبارک

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳۸٧