وصال_اثر وانسالمنة لله که نمردیم و بدیدیم

                      دیدار عزیزان و به خدمت برسیدیم...

در سایهء ایوان سلامت ننشستیم

                            تا کوه و  بیابان مشقت نبریدیم

چون ماه شب چارده از شرق درآمد

                   رویی که درآن ماه؛ چون او می طلبیدیم

المنة لله که هوای خوش نوروز

                          باز آمد و از بند زمستان برهیدیم...

سعدی ادب آنست که در حضرت خورشید

                  گوییم که ما خود شب تاریک ندیدیم!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
تگ ها :