رد پاما آدمیان همواره درگیر خطاهای شناختی فراوانیم...به دلایلی جامعه شناختی برای ما ایرانیان این خطاها گاه رنگ و بوی سنت هم به خود می گیرد و با توجیهی تاریخی دمار از روزگارمان در می آورد...

یکی از خطاهای شناختی  این است که معمولا تلقی ما از آدمیان برحسب آخرین حرفهایی ست که از آنها یا درباره ی آنها شنیده ایم...اگر شما سالیان دراز کسی را دوست بدارید و به سخنی آزرده شوید یا بیازارید،هر چه پس از آن در خیالتان می ماند همان حرفهای آخرست...این خطا در همه ی ساحات اجتماعی و فردی ما به چشم می خورد و البته در جهان جدید که بی اعتمادی و بی تمرکزی بنیان روابط ما ایرانیان شده است جدی تر و آزار دهنده تر است...

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران...

  

نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٦
تگ ها :