عشقم

با تو

شین نداشت

بالا آوردم

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :

 

بزن !

سرم را

          زیر برف نمی کنم

کبک را

از هر طرف که بخوانی

کبک است...!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :

 

فرار می کنم

از دست

عاشقی هایم!

رمیده

         ماهی

                  تنهای

                           تُنگ

                                  آبم

                                        من!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :

 

فراموش

         مانده ای 

در دستانم

همین است

که هی خواب می روند...!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :

 

از دروغ

         تا دریغ...

فقط یک حرف می ماند

واوی

       که

            جا

                انداختی...!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :

 

                                                تفریق

من ها

           که

                 می شویم

                                منها می شوم

تن ها

          که

                می شویم

                               تنهاتر!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :