دیگر

      با

          هم

تن/ها

          هم 

                 نمی شویم...

انگار

      "ما"

              تنها

                     صدای گاو است!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

 

نفسم

         در

              نمی آید

دم

     غنیمت شمری ام

                                را

بازدم

        می شوی؟

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :