اثر: martin sedgwick

     

 

تنها

      عاشق/انسانِ  مدرن است

که می فهمد

                 گاهی

                          برحق است

                                            اما

                                                  حق ندارد...

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :

 

مرزهای جهان من یعنی مرزهای زبان من... (ویتگنشتاین   رساله منطقی-فلسفی 6/5)

مرزهای جهانم

                  به مرزهای زبانت

                                          نمی رسد

زبانم

       لال!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :

 

یک روز

          روزی که دیگر

                           خیلی دیر باشد...

نمی فهمی

                باز هم!

نفهمم...

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :

 

                                      (های دو چشم)

های!

        دو چشمم

                      میان  جانت

    جهانت

             می شوم

تو

     اما

         ها کن

              در جانم

                          تا

                               جهانم شوی

 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :

 

                                          " فرا زبان"

امروز

      از گربه رقصانیت

                           موش

                                  می شوم

فردا

       تویی

               که

                     فرا

                         "موش"

                                    می شوی...

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :

 

با

   کودکِ درونم

                  بچه

                       بازی

                             نکن

برادر

      پدر

           نداری

                  مگر؟

 

 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :

 

تیر می کشد

                قلبم

 پلک نزن!

          می خواهم

                         سایه ات را

                                       تیر بزنم

 

 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :