صرفه جویی می کنم

                          در برقِ

                                   نگاهت

 تا 

        از خاموشی های

                                  بی گاهت

                                                  نسوزم

                                                                      

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
تگ ها :

 

                                           قاعده بازی

در "دستورِ"

              زبانی

                      که

                          "بازنده" از "بازی"

                                                 "من" از "منی" از "من"

                                                                           و "زن" از "زدن" می آید

اگر "تو"

        هم

             تو در تو

                       شوی

                              قاعده ای می ماند؟

 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
تگ ها :

 

مممممممممم

                 گَس می شوی

                  وقتی

                         داشتن خسرو را

                                             به بودنِ فرهاد

ترجیح می دهی...

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
تگ ها :

 

عاشقی

              با تو

                       در آن سوی مرزها

امتحان جغرافی ست

رد می شوم..!

 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
تگ ها :

 

های با یک تن "اتن" کی می شود

                                           این وطن بی ما وطن کی می شود؟

برای دوست افغانی دانشمندم قدرت که داغ وطن دارد

...

چه اینهمانی غمگینی!

سی

     یا

        سی

             می شوی

                       برای وطنت

بی خیالِ

         چل

              چلی

                     و تنت!


 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
تگ ها :

 

پاییز و باران اثر rosemary laddباران گرفت و قند تنت باز شد در آب

                                                  رفتم میان نوچ خیابان  ببینمت

هر بار/ان

             دستهایم

                          نوچ می شود

                                             از قند تنت

  که

          باز

                 می شود 

                                درآغوشم ...

 

                                                                          (بارانِ مهر ٨٩)

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
تگ ها :

 

                     چند سالِ

                                    دیگر

                                          به پایت

                                                      می رسم

صندلت

           سی و هشت

                              بود؟

 

                                                              (سی و چند سالگی-مهر ٨٩)

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩
تگ ها :

 

bar by: fernando .Gکنارت

        آب

            خوردن

                      مستم می کند

بی تو اما

           تمام

                  "بار" های جهان

                                           فقط

                                                 بر دوشم است!

                                                                   (مهر ٨٩)

 

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩
تگ ها :