بازار تهران

              عین 

                       خنده های توست

بر

   بغض های

                  گلوگرفته ام!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

 

دلم را

        شور 

                نینداز

شیرین

         کجا

                ترشی

                          می انداخت؟

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

 

حوصله ات

              که سر می رود

تازه

          دم کشیده ای!

خوش

        به

            حال

                   من...

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

 

بخند!

       می خواهم

                       بازار پسته را

                                         بهم

                                                بریزم

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

 

از

   اخم های توست

                          که

                              سد کرج

                                         نم

                                               پس نمی دهد؟

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

 

از قند لبان

              توست

                        انگار

                               این همه

                                           شعبه ی

                                                      شیرین عسل

                                                                        در شهرم!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

 

مواد اولیه داروها

                     چینی

                             شده اند

یا

   من

        شکستنی؟

چیزی

        خوابم

                 نمی کند...

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

 

شب من است انگار

                          این

                                شب

                                        "چله"

عاقل که بودم

                  شبی

                           به نامم نبود...!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

 

شبیه

        خوابِ فراموش شده ام

تو اما

       انگار

             بودی

                     در آن !

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
تگ ها :

 

خیال

       کردی

               برای

                      رها

                             کردنت

                                      رمقی

                                               مانده

                                                       هنوز؟

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢
تگ ها :

 

قرار بود

          پلاک

                در گردنت

                             باشد

در قلبم

         چه می کند؟

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
تگ ها :

 

قند دلم را

آب کن

بندش را

هستند

          پاره

                 کنند...!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
تگ ها :

 

نامه هایت را

                 میل کن

مثل شام هر شبم

یادت باشد

اما

ماه هاست

               دریغ می خورم!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
تگ ها :

 

خیالت

         به

             بی خوابی ام

                               می ارزد

حضورت

           اما

                نه !

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
تگ ها :

 

عشقم

با تو

شین نداشت

بالا آوردم

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :

 

بزن !

سرم را

          زیر برف نمی کنم

کبک را

از هر طرف که بخوانی

کبک است...!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :

 

فرار می کنم

از دست

عاشقی هایم!

رمیده

         ماهی

                  تنهای

                           تُنگ

                                  آبم

                                        من!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :

 

فراموش

         مانده ای 

در دستانم

همین است

که هی خواب می روند...!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :

 

از دروغ

         تا دریغ...

فقط یک حرف می ماند

واوی

       که

            جا

                انداختی...!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :

 

                                                تفریق

من ها

           که

                 می شویم

                                منها می شوم

تن ها

          که

                می شویم

                               تنهاتر!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢
تگ ها :

← صفحه بعد