بیمارستان مهر

بیمازستان آبان

بیمارستان آذر

بیمارستان دی

بیمارستان بهمن

                           ما مردمان تهران

                           بیمارانِ پاییزیم 

                                                 و  

                                                     زمستان

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

روزگار است دیگر...

رنگ 

      عوض

                می کند

گول پاییز را نخور!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٤
تگ ها :

 

به بهانه ی هجوم پشه های سفید به تهران

پشه ها

روسفیدند

از وقتی ما 

               نیش

                       می زنیم...

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٤
تگ ها :

 

چهل ستون

نصفش 

در آب است

من بی ستون ...

همه ام

در هوا!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٤
تگ ها :

 

سلول 

مغز من

انفرادی ست

بند انگشتان تو

هواخوری...

بیا فرار کنیم!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٤
تگ ها :

 

قرار بود

          زن بگیرم

زنی

     ولی

            مرا گرفت

نه چون

          شعر

                 و شراب

                             و پاسبان

چون

      خودش!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :

 

من

    گلیمم را

               از آب 

                       می کشم

تو ...

      فرش روزگارت

                        کرمان!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :

 

روزی

       من هم تمام می شوم

مثل شارژ همراهت

وقتی

       دنبال پریز می گردی

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :

 

عبور از 

       "همت" 

                  بودم

با تو

      کوچه پس کوچه های 

                                   تهرانم

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :

 

بازار تهران

              عین 

                       خنده های توست

بر

   بغض های

                  گلوگرفته ام!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

 

دلم را

        شور 

                نینداز

شیرین

         کجا

                ترشی

                          می انداخت؟

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

 

حوصله ات

              که سر می رود

تازه

          دم کشیده ای!

خوش

        به

            حال

                   من...

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

 

بخند!

       می خواهم

                       بازار پسته را

                                         بهم

                                                بریزم

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

 

از

   اخم های توست

                          که

                              سد کرج

                                         نم

                                               پس نمی دهد؟

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

 

از قند لبان

              توست

                        انگار

                               این همه

                                           شعبه ی

                                                      شیرین عسل

                                                                        در شهرم!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

 

مواد اولیه داروها

                     چینی

                             شده اند

یا

   من

        شکستنی؟

چیزی

        خوابم

                 نمی کند...

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

 

شب من است انگار

                          این

                                شب

                                        "چله"

عاقل که بودم

                  شبی

                           به نامم نبود...!

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

 

شبیه

        خوابِ فراموش شده ام

تو اما

       انگار

             بودی

                     در آن !

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
تگ ها :

 

خیال

       کردی

               برای

                      رها

                             کردنت

                                      رمقی

                                               مانده

                                                       هنوز؟

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢
تگ ها :

 

قرار بود

          پلاک

                در گردنت

                             باشد

در قلبم

         چه می کند؟

  
نویسنده : حمید رضا نمازی ; ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
تگ ها :

← صفحه بعد